סובב הר גילון

Sovev-new
בחודש 05.2016 בוצע עדכון וחידוש סימון השבילים על ההר על ידי הוועדה לסימון שבילים.
מצורפת מפה מעודכנת המכילה את הסימונים על פי הקיים בשטח.
 
מצ"ב עלון מידע שמתורגם לאנגלית להפצה לאורחים

מסמכים מצורפים להודעה זו: