עדכון מהמליאה -שנה מאז הבחירות 30.10.18

נציג מליאה משגב (31/10/2019 09:23)

30.10.18 ,מי היה מאמין שעברה כבר שנה מאז הבחירות.

זוהי השנה הראשונה לקדנציה הראשונה שלי כחבר מליאה במועצה  אותה אני ממלא בהתנדבות מלאה.

קיבלתי לידיי אחריות כחבר ועדות וכן חבר דירקטוריון בקולחי משגב.

במליאה האחרונה עודכנו בנושא מדיניות שיווק קרקע של רמ"י, מדיניות תכנון  היערכות לשריפות

מדיניות מענה משרד הרווחה  לצרכי אזרחים ותיקים, בעלי צרכים מיוחדים וחוסן יישובי בישובי משגב.

כמו כן אושר מסמך מסכם ליעדי ביניים שנתיים מדובר על 26 תוכניות.

הדרך ארוכה עוד לפנינו והעבודה מרובה.

בברכה,

גל חכים