הזמנה להצבעת קלפי 28-29/2024
מזכירות צורית (24/05/2024 15:27)
ד"ש מהמרכז הקהילתי
פירסומים אזוריים (23/05/2024 11:37)
מתנה לבוגרי י"ב
מזכירות צורית (21/05/2024 19:46)
הפנינג שימוש חוזר במשגב - יום שישי הקרוב
פירסומים אזוריים (21/05/2024 08:40)
הנמלטים גרסת איראן - בני סבטי
ועדת תרבות (20/05/2024 21:25)
בר מצווה - פרטי
בית כנסת (20/05/2024 19:11)
ימים של תודה
מזכירות צורית (20/05/2024 08:28)
השבוע הירוק במשגב - יוצאים לדרך!
השבוע הירוק במשגב - יוצאים לדרך!
פירסומים אזוריים (16/05/2024 08:06)
הפסקת מים לצרכי תחזוקה
מזכירות צורית (13/05/2024 07:29)
פעילות הספריה
ספריה (10/05/2024 07:03)
תינוקייה מפרגנת
תינוקייה מפרגנת
נהול מערכת חינוך (07/05/2024 11:53)