סובב הר גילון

Sovev-new
חודש האחרון (05.2016) בוצע עדכון וחידוש סימון השבילים על ההר על ידי הוועדה לסימון שבילים.
מצורפת מפה מעודכנת המכילה את הסימונים על פי הקיים בשטח.

מסמכים מצורפים להודעה זו: